Hillerød Grundejerforening er en frivillig grundejerforening, der i særlig grad har fokus på udlejere og parcelhuse. Vi holder os ajour med nyheder på udleje-området, og du har mulighed for at deltage i en række kurser og seminarer, som Ejerforeningen Danmark afholder.

Foreningen afholder generalforsamling i marts måned, og arrangerer normalt et efterårsarrangement, med et relevant fagligt indhold, eksterne talere og emner, der især berører udleje-området.

 

Hillerød Grundejerforenings bestyrelse består af:

 

Formand: Hans Reinholdt, mail hr@augustj.dk

 

Næstformand: Cai Christiansen, mail caichristiansen@yahoo.dk

 

Sekretær: Ole Jørgensen, mail ojt@post6.tele.dk

 

Kasser: Hans Madsen Sørensen, mail hms@soerensen.tdcadsl.dk

 

Suppleant: Hjørdis Gade-Jørgensen, mail hgade@ign.ku.dk

 

Copyright 2012 © All Rights Reserved